Aktuálně

  Kontaktní formulář

Naše služby

Nabízíme ucelenou škálu účetních služeb včetně účetního a daňového poradenství samozřejmostí je zastupování před finančními úřady okresní správou sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovnou, a rovněž zajištění služeb daňového poradce či auditora.

Naším cílem je maximálně vyjít vstříc a vytvořit podmínky, které Vám budou vyhovovat a zaručovat co nejméně starostí. Samozřejmostí je naprostá diskrétnost a zachování naprosté mlčenlivosti o poskytnutých informacích.

Můžeme Vám tedy nabídnout zpracování kompletní účetní, mzdové a personální agendy s odbornou péčí. Důraz klademe na preciznost zpracování v termínech stanovených zákonem, přehlednost a správnost zaúčtování dokladů.

Samozřejmostí je naše smluvní záruka ohledně chyb, které vzniknou naším zaviněním. Případné finanční postihy od orgánů státní správy vyměřené za chyby způsobené chybným zaúčtováním budou námi také v plné míře uhrazeny.

Využíváme velmi kvalitní a variabilní ekonomický informační systém společnosti PREMIER System © (www.prem.cz) umožňující kvalitně poskytovat účetní výstupy i elektronickou cestou, případně přímé propojení s Vaší společností a předávání dat elektronicky.

Rámcový přehled našich služeb

Účetnictví / daňová evidence

 • vedení veškeré zákonem předepsané účetní (daňové) agendy, evidence pohledávek a závazků, evidence majetku, odpisy, leasing
 • příprava podkladů a evidence DPH včetně vystavení daňových přiznání, příprava závěrky pro daňové přiznání fyzických nebo právnických osob, včetně jeho vyhotovení včetně všech příloh a přehledů pro OSVČ, evidence ostatních daní, např. silniční, darovací apod. včetně daňových přiznání
 • zpracování ostatních statistických výkazů a přehledů, které se týkají daní a účetnictví (např. INTRASTAT)
 • podle konkrétních požadavků zpracování různých, i nestandardních, účetních sestav, rozborů hospodaření, podkladů pro finanční a ekonomické plánování
 • rovněž nabízíme zpracování účetnictví i za celý rok zpětně

Mzdy a personalistika

 • komplexní zpracování mezd pro velké i malé organizace na základě měsíčních mzdových podkladů
 • zpracování ročního zúčtování daňových záloh zaměstnanců, zpracování přehledů a výkazů týkajících se mezd a personalistiky
 • příprava pracovních smluv, platových výměrů, dotazníků, vedení osobních složek zaměstnanců a předepsané agendy, povinná registrace zaměstnanců

Můžeme Vám nabídnout i něco navíc ...

Již dlouhodobě se zaměřujeme na specifické ekonomické subjekty a máme tedy dlouholeté zkušenosti s vedením účetnictví pro specifické oblasti podnikání např.

 • zdravotnictví (vyúčtování se ZP)
 • cestovní ruch (zvláštní režim DPH §89)
 • pohostinství
 • obchod s použitým zbožím(zvláštní režim DPH §90)
 • obchod s cennými kovy (zvláštní režim DPH §92)
 • mezinárodní obchod včetně obchodu v rámci EU
 • Nyní vedeme účetnictví a mzdy pro jednu slovenskou společnost a nabíráme klienty i další, kteří podnikají v ČR i na Slovensku.

Současně vám můžeme poskytnout cenné poradenství v oblasti podnikání a zajištění dalších služeb např.:

 • poradenství pro začínající podnikatele OSVČ i právnické osoby (zdarma)
 • zprostředkování založení či transformaci na společnost jakékoliv právní formy
 • ocenění majetku nebo i celé Vaší společnosti
 • komplexní finanční analýzy s návrhem příslušných řešení

© 2008 Moravský účetní servis s.r.o. | Created by Webové studio Xlibris.cz