Šalounova 30
Ostrava - Vítkovice
+420 596 614 419
info@muso.cz

Moravský účetní servis s.r.o.

účetnictví, daňová evidence, mzdové
a personální agendy

Společnost Moravský účetní servis s.r.o. poskytuje účetní služby již bezmála dvě desetiletí. Společnost vznikla již v roce 2008, jako nástupnická spol. účetnictví Knottová Dáša, nabízející účetní služby již od roku 2002.

V současnosti vedeme účetnictví nebo daňovou evidenci včetně mzdové a personální agendy dvěma desítkám našich klientů z různých oblastí podnikání. Jde především o střední právnické osoby (s.r.o. i a.s.) v Moravskoslezském kraji. Centrum působení je v rámci Ostravy, ovšem působnost se vztahuje na celou Moravu.

Naše služby

Nabízíme ucelenou škálu účetních služeb včetně účetního a daňového poradenství samozřejmostí je zastupování před finančními úřady, okresní správou sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovnou, a rovněž zajištění služeb daňového poradce či auditora.

Naším cílem je maximálně vyjít vstříc a vytvořit podmínky, které Vám budou vyhovovat a zaručovat co nejméně starostí. Samozřejmostí je naprostá diskrétnost a zachování naprosté mlčenlivosti o poskytovaných informacích.

Můžeme Vám tedy nabídnout zpracování kompletní účetní, mzdové a personální agendy s odbornou péčí. Důraz klademe na preciznost zpracování v termínech stanovených zákonem, přehlednost a správnost zaúčtování dokladů.

Využíváme velmi kvalitní a variabilní ekonomický informační systém společnosti PREMIER System © (www.prem.cz) umožňující kvalitně poskytovat účetní výstupy i elektronickou cestou, případně přímé propojení s Vaší společností a předávání dat elektronicky.

Rámcový přehled našich služeb

Vedení veškeré zákonem předepsané účetní (daňové) agendy, evidence pohledávek a závazků, evidence majetku, odpisy, leasing.

Příprava podkladů a evidence DPH včetně vystavení daňových přiznání, příprava závěrky pro daňové přiznání fyzických nebo právnických osob, včetně jeho vyhotovení včetně všech příloh a přehledů pro OSVČ, evidence ostatních daní, např. silniční, darovací apod. včetně daňových přiznání.

Zpracování ostatních statistických výkazů a přehledů, které se týkají daní a účetnictví (např. INTRASTAT).

Podle konkrétních požadavků zpracování různých, i nestandardních, účetních sestav, rozborů hospodaření, podkladů pro finanční a ekonomické plánování.

Rovněž nabízíme zpracování účetnictví i za celý rok zpětně.

Komplexní zpracování mezd pro velké i malé organizace na základě měsíčních mzdových podkladů.

Zpracování ročního zúčtování daňových záloh zaměstnanců, zpracování přehledů a výkazů týkajících se mezd a personalistiky.

Příprava pracovních smluv, platových výměrů, dotazníků, vedení osobních složek zaměstnanců a předepsané agendy, povinná registrace zaměstnanců.

Reference